மாவட்டம் : விழுப்புரம்

ஒன்றியம் : வானூர்

 
     
வரிசை எண் விபரம் அளவு  பாகுபாடு
1 சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து 14.65 மீ -
2 சராசரி மழை அளவு  1167 மி.மீ -
3 நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை - அபாயகர நிலை
4 பொதுவான நிலநீர்த் தரம்  - மிதமானது
5 கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு 656 - 1177  மி.கி/லி
6 வீட்டு உபயோகத்திற்கு - உகந்தது
7 விவசாய உபயோகத்திற்கு - உகந்தது
8 பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) த.ம.-1.5 மணல் கலந்த களிமண்
    1.5-46 சுண்ணாம்பு கலந்த மண்
    46-83 நொறுங்கிய பாறை
9 கிணறு வகை   குழாய்கிணறு
10 பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) 75  

த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து

 

வேறு ஒரு ஒன்றியத்தைப் பற்றி அறிய

 
     
 

முதல் பக்கம்